Navigation Horizontal | Navigation Vertical / Unternavigation | Direkt zum Inhalt

Hauptnavigation:

Inhalt:

 

Genel ticari şartlarATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

1. Genel Konular Genel
Ticari Şartlar yalnız geçerlidir. Genel Ticari Şartlarımıza ters düşen veya uymayan müşteri koşullarını, eğer yazılı olarak geçerliliklerini kesin onaylamadıysak, kabul etmemekteyiz. Genel Ticari Şartlarımıza ters düşen veya uymayan koşullar olduğunu bilmemiz durumunda, müşteriye teslimatı koşulsuz yapmış olsak da Genel Ticari Şartlarımız geçerlidir. Genel Ticari Şartlarımız müşteriyle gelecekte yapılacak tüm alışverişlerde de geçerlidir.

2. Teklif - Sipariş
Onayı Eğer sipariş onayımızda ayrıca belirtilmemişse, tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Her sipariş sadece tarafımızdan yazılı sipariş onayı verildikten sonra kabul edilmiş sayılmaktadır.

3. Sipariş
Her siparişte ürünlerimizin tüm ayrıntıları eksiksiz belirtilmelidir. Kesin olmayan veya eksik olan sipariş bilgilerinden oluşan hatalar ve hasarlar için sorumluluk almamaktayız.

4. Fiyatlar
Sipariş onayında ayrıca belirtilmemişse, fiyatlarımız fabrika teslimi, ambalaj ve satış vergisi hariç olarak geçerlidir. Ambalaj ayrı olarak maliyetine fatura edilmektedir. Satış vergisi, yasal tutarıyla, fatura tarihinde, faturada ayrı belirtilmektedir. Sözleşme yapıldıktan sonra, özellikle de toplu sözleşme akitleri, malzeme fiyatlarında değişiklikler veya döviz dalgalanmaları nedeniyle masraflarda azalmalar veya artışlar meydana geldiğinde, fiyatlarımızı uygun şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Bunları, talep ettiğinde, müşteriye ibraz edeceğiz.

5. Ödeme Koşulları - Hesaplaşma
Eğer sipariş onayımız farklı ödeme koşulları içermezse, faturalarımızın fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde %3 ıskonto ile (tamiratlar ve montaj talimatları hariç) veya fatura tarihinden itibaren 21 gün içerisinde net ödeme olarak ödenmesi gerekmektedir; süreye uyulması konusunda bizdeki para girişi geçerlidir. Alman Merkez Bankasının ilgili temel faiz oranının yüzde 2 fazlası muacceliyet faizi uygulama hakkına sahibiz. Müşteri ödemeyi geciktirdiğinde, Alman Merkez Bankasının ilgili temel faiz oranının yüzde 5 fazlası gecikme faizi uygulama hakkına sahibiz. Daha yüksek bir gecikme zararını kanıtlayabilirsek, bunu talep etme hakkına sahibiz. Karşı talepleri kanunen tespit edilmiş, itiraz edilemez veya tarafımızdan kabul edilmişse, müşterimiz hesaplaşma hakkına sahiptir. İtiraz edilebilir karşı talepler nedeniyle müşteri haciz hakkına sahip değildir.

6. Teslim süresi
Teslimat yükümlülüğümüze uymamız, müşterinin yükümlülüklerini zamanında ve kurallar doğrultusunda yerine getirmesini koşul almaktadır. Sözleşme şartlarının yerine getirilmemesine itiraz saklı tutulmaktadır. Müşterimiz teslim almada gecikirse veya başka iştirak yükümlülüklerini ihlal ederse, süre uzatımı yapmadan ya sözleşmeden geri çekilme hakkına veya bu duruma göre, fazla masrafların dahil olması kaydıyla, oluşan zararı talep etme hakkına sahibiz. Başka talepleri saklı tutmaktayız. Aynı zamanda, böyle bir durumda satın alınan ürünün tesadüfen batması veya tesadüfen bozulması tehlikesi, teslim almayı veya borcu geciktirmesi anında müşteriye aktarılmaktadır. Mücbir sebepler veya (yetersiz ham madde tedariki, grevler vb. gibi) işletme arızaları bize ya teslim süresini uygun şekilde uzatma ya da teslimat sözleşmesini tamamen veya kısmen iptal etme yetkisini vermektedir. Bundan dolayı müşterimiz lehine bir tazminat talebi oluşmamaktadır. Teslim süresi bitimine kadar teslim edilecek ürün fabrikamızdan çıkmış veya sevkıyatın hazır olduğu müşterimize bildirilmişse, teslimat süresini yerine getirmiş bulunuyoruz. Eğer sipariş onayımızın bir parçası değilse, müşteri tarafından öngörülen teslim tarihi bilgileri tarafımızdan kabul edilmemektedir. Teslimatta tarafımızdan oluşan bir gecikme nedeniyle müşteri, sözleşme devamını ifa etme isteği sona erdiği için talepte bulunma hakkına sahip olur, bu durumda yasal hükümlere göre sorumluluk almaktayız. Teslimattaki gecikme, üstlenmemiz gereken kasıtlı veya ağır ihmalli bir sözleşme ihlaline dayanıyorsa, yine yasal hükümlere göre sorumluluk almaktayız. Temsilcilerimizin veya yardımcı kişilerimizin kusurlarından sorumluyuz. Teslimattaki gecikme üstlenmemiz gereken bir sözleşme ihlaline dayanmıyorsa, tazminat sorumluluğumuz öngörülebilir, normal durumda oluşan zarar ile sınırlıdır. Teslimattaki gecikme üstlenmemiz gereken önemli bir sözleşme zorunluluğunun kusurlu ihlaline dayanıyorsa ve dayandığı kadar, yasal hükümlere göre sorumluluk almaktayız. Ancak bu durumda da tazminat sorumluluğumuz öngörülebilir, normal durumda oluşan zarar ile sınırlıdır. Teslimattaki gecikme sadece önemli olmayan bir sözleşme zorunluluğunun kusurlu ihlaline dayanıyorsa, müşterimiz tamamlanan her hafta gecikme için teslimat değerinin yüzde 3'ü kadar sabit, ancak teslimat değerinin azami yüzde 15'i kadar gecikme tazminatı talep etme hakkına sahiptir.

7. Teslimat - Brifing
Tıp teknolojileri ihtisas satıcıları için öngörülmüş ve müşteride uzman personel tarafından montaj ve/veya brifing (örn. KBB veya emiş cihazları gibi) gerektiren cihazların teslimatında, siparişi yalnızca buna uygun ihtisas satıcısına teslim etme hakkını saklı tutmaktayız. İhtisas satıcısı müşterinin montajını ve/veya brifingini yapmazsa, bu tarafımızdan yapılacaktır. Bu durumda oluşan masrafları müşteriye ayrıca fatura etme hakkını saklı tutmaktayız. İhtisas satıcıları, gerekli durumda ürünlerimizi son kullanıcıya kadar takip edebilmeleri için bir sisteme sahipler. İhtisas satıcıları, ürünlerimizle bağlantılı bildirme zorunluluğu olan olayları ve riskleri ürün emniyetinden görevli kişiye bildirmeyi taahhüt etmektedirler.

8. Risk aktarımı - Ambalaj
Sipariş onayımızda başka bir şekilde belirtilmemişse, fabrika teslimi geçerlidir. Malın hasar görme veya kaybolma riski, mal fabrikamızdan çıktığı andan itibaren veya müşterimiz teslim almada gecikmişse, müşterimize aktarılmaktadır. Bu koşul navlunsuz teslimatları onayladığımızda da geçerlidir. Taşıma ve diğer tüm ambalajlar paketleme yönetmeliğine göre geri alınmamaktadır. Müşteri ambalajı imha etme masraflarını kendisi üstlenmek zorundadır. Eğer kesin başka bir anlaşmada bulunulmamışsa, teslimatlar tarafımızdan müşteri hesabına sigortalanmaktadır. Müşterimiz teslim aldığında sigorta yapılmamaktadır. Taşıma hasarlarında şikayet, ancak müşteri teslimatı kabul etmeden önce hasarları, düşük ağırlıkları ve eksikleri taşıma şirketine teyit ettirirse, işleme alınacaktır.

9. Kusurlara
karşı sorumluluk Müşteri, ürünümüz teslim edildiğinde derhal incelemeli ve bize olası kusurları ve teslimat hatalarını hemen bildirmelidir. Müşteri bu inceleme ve itiraz yükümlülüğünü yerine getirirse ve ödeme koşullarımıza uyulmuşsa, kusurlar için yasal hükümler doğrultusunda sorumluluk almaktayız. Risk aktarımı gününden veya teslimat gününden itibaren iki yıl (zaman aşımı süresi) sorumluluk almaktayız, ikinci el cihazlar (zaman aşımı süresi 1 yıl) hariçtir. İki yıllık kusurlara karşı sorumluluğun koşulu, müşterimizin sıfır ürün alımını (fatura veya irsaliye ile) kanıtlamasıdır ve ürünümüzde değişikliğe uğramamış orijinal seri numarasının hala bulunmasıdır. Kusura karşı sorumluluğumuz için ek olarak şunlar geçerlidir:
a. İyileştirme durumunda ya müşteride ya da fabrikada ücretsiz tamirat hizmeti verebilir veya ürünü değiştirebiliriz. İyileştirmeyi tarafımızdan yetki verilmiş bir şirket ile de sağlayabiliriz;
b. İade durumunda müşteri ürünü orijinal ambalajında veya buna eşdeğer bir koruma sağlayacak başka ambalajda bize veya bildirdiğimiz adrese göndermelidir;
c. Eğer ürünümüzde, hangi şekilde olursa olsun, değişiklikler yapılmışsa, bu değişiklikler tarafımızdan veya yetkilendirdiğimiz bir şirket tarafından yapılmamışsa veya değişikliği önceden yazılı olarak onaylamadıysak, kusura karşı sorumluluğumuz ortadan kalkmaktadır. Ürünümüzde üçüncü kişiler tamiratlar gerçekleştirmiş veya parçalar değiştirmişse, yine kusura karşı sorumluluk talep edilemez. Bu işlemlerin tek başına veya birlikte kusura neden olmasından bağımsız olarak geçerlidir;
d. Sorumluluğumuzun geçersiz olduğu kusurlar: Çalıştırmadan kaynaklanan yıpranmaya veya normal aşınmaya dayanıyorsa; - Hatalı kurulum ya da hatalı veya yetersiz bakım; -Kurallara aykırı kullanım veya kullanım hataları (ürünler birlikte gönderilen kullanım talimatına karşı); - Kurallara aykırı veya ihmalli uygulama ve bakım, özellikle de kirlenme, kireçlenme, sıvıların emdirilmesi, kurallara aykırı temizleme ya da dezenfekte veya sterilizasyon; - Tarafımızdan kesin izin verilmemiş aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılması; - Hatalı montaj ya da müşteri veya üçüncü kişiler tarafından işletime alınması; - Ürün kullanımında müşterinin dikkatsiz davranması; kurallara aykırı işletim koşulları, özellikle de nem, sıcaklık, elektrik bağlantıları veya elektrik beslemesi, sarsılma, yetersiz havalandırma; - Kazalar, mücbir sebepler, veya başka tarafımızdan üstlenilmeyecek sebepler, özellikle de yıldırım düşmesi, su, yangın ve kamu düzeninin bozulması. Ürünümüzün kendisinde oluşmayan kusurlara dayalı hasarlar için, temsilcilerimiz veya yardımcı kişilerimizin kastı ve ağır ihmali dahil olmak üzere kasıt veya ağır ihmal hariç, sorumluluk almamaktayız. Bize kasıtlı bir sözleşme ihlali yüklenmezse, tazminat sorumluluğumuz öngörülebilen, normal durumda meydana gelecek hasarla sınırlıdır. Aynısı önemli bir sözleşme yükümlülüğünü ihlal edersek de geçerlidir. Ürün sorumluluğu yasasının zorunlu hükümlerine dokunulmamaktadır.

10. Mülkiyetin muhafazası
Müteakip siparişlerden, ek siparişlerden, tamiratlardan, aksesuar teslimatlarından ve yedek parça siparişlerinden talepler dahil olmak üzere, malımızın mülkiyetini iş bağlantısından tüm ödemelerin yapılmasına kadar saklı tutmaktayız. Müşteriyle çek bozdurma yöntemi üzerinde anlaşırsak, mahfuz tutma, tarafımızdan kabul edilen bononun müşteri tarafından ödenmesine kadar uzanmaktadır ve alınan çekin bizde hesaba kaydedilmesiyle son bulmamaktadır. Müşterinin sözleşmeye aykırı davranması, özellikle de ödemeyi geciktirmesi durumunda malımızı geri alma hakkına sahibiz. Malın tarafımızdan geri alınması, eğer kesin biçimde yazılı olarak bildirmediysek, sözleşmeden geri çekilme anlamına gelmemektedir. Malı geri aldıktan sonra bunu değerlendirme hakkına sahibiz, değerlendirme bedeli, uygun değerlendirme masrafları hariç, müşterinin hesabına irat kaydedilecektir. Müşteri malımıza itina göstermek zorundadır. Eğer bakım ve kontrol çalışmaları gerekliyse, müşteri bunları kendi hesabına zamanında gerçekleştirmek zorundadır. Müşterimiz bizden aldığı malları düzenli ticari işlem ile satmaya yetkilidir. Ancak müşteri, malın satışından kendi müşterisinden veya üçüncü kişilerden alacağı tutardan, toplam fatura tutarındaki (satış vergisi dahil) alacaklarımızı şimdiden devretmektedir. Müşteri bu alacağın tahsil edilmesine, devretme sonrası da yetkilidir. Alacağı tahsil etme yetkimiz bundan muaf tutulmaktadır. Hakkımız olan teminatları müşterinin talebi doğrultusunda, teminatlarımızın gerçek değerinin temin edilecek talepleri yüzde 10'dan fazla aşmaması kaydıyla, teminatları serbest bırakmayı taahhüt etmekteyiz. Serbest bırakılacak teminatları seçme hakkına sahibiz.

11. Planlar ve çizimler
Tekliflerimizin ekinde bulunan planların ve çizimlerin, resimlerin, hesaplamaların ve diğer dokümanların mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktayız. Üçüncü kişilere vermeden önce müşterinin kesin yazılı onayımızı alması zorunludur. Yasalarla korunan ürünlerimizin taklit edilmesi yasaktır ve tarafımızdan dava ile takip edilmektedir. 12. Mahkeme yeri ve ifa yeri Bu Genel Ticari Şartlar ve müşteriyle akdedilen geçerli sözleşmeler ile bağlantılı tüm ihtilaflarda şirket merkezimiz mahkeme yeridir. Bu yetki kişisel veya konuyla ilgili tüm diğer yetkileri hariç tutmaktadır. Davaya itiraz ettiği, hesaplaştığı veya haciz hakkı açıkladığı sürece müşterimiz başka bir mahkemede tarafımıza dava açma hakkına da sahip değildir. Ancak müşterimizi, genel mahkeme yerinde veya Alman ya da yabancı yasalara istinaden yetkili başka bir mahkemede, dava etme hakkına sahibiz. Sipariş onayında başka bir şekilde belirtilmemişse, şirket merkezimizin bulunduğu yer ifa yeridir.

Lenzkirch, Eylül 2007

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
79853 Lenzkirch/Almanya

 
 
 

Weitere Informationen:

İletişim

ATMOS Medikal Tic. Ltd. Şti.
Tel: +90 (216) 575 64 14
Fax: +90 (216) 575 63 51
info@atmosmed.com.tr
İletişim formu’

Broşür

Broşürünüz boş
Site haritası Yazdır Koşullar